Login

Beschikbare pups

 

Geen pups beschikbaar.

 

 

pups hobbs verkleind

vivien verkleint

We verkopen alleen pups aan mensen die openstaan voor titeren/vacci-check.

korte uitleg:

Wij gaan eerst titeren en dan pas vaccineren. Het voordeel daarvan is dat een pup die op het goede moment wordt gevaccineerd

slechts 1 vaccinatie nodig heeft i.p.v. de gebruikelijke 3.

www.facebook.com/cavalierliefhebber 

ESSY 2 kopie 

 

Pups van vorige nestje...

sept pups flower 022

 

sept pups flower 010

 Onze pupjes worden geboren en grootgebracht in onze keuken/woonkamer.
De acht tot 12 weken die ze hier doorbrengen, staan ze in het middelpunt van de belangstelling.
Ze worden met de beste zorgen en liefde omringd en optimaal gesocialiseerd.

 Het spreekt vanzelf dat we heel bezorgd zijn waar onze pupjes terecht komen...

 We verlangen van de toekomstige eigenaars 
dat ze voldoende tijd kunnen uittrekken voor hun hondje en 

 

Waar in je regio kun je een VacciCheck laten doen?

De lijst die wij,  doorgeven is die van het beheer van Titeren met VacciCheck, een lijst van

praktijken waarvan wij weten dat die titeren volgens de laatste richtlijnen en

waarvan ze het bewijs ook echt hebben gezien en/of die zijn opgeleid of

bijgeschoold volgens de laatste richtlijnen waardoor hun kennis up-to-date is.

op de facebook site Titeren met VacciCheck kun je kijken of er een dierenarts in je buurt zit die titert.

 

                 Na het lezen van de info intenteresse in een pupje? zend dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Vermeld in je mail, of je het ras kent, heb je een tuin, zijn er meerdere huisdieren enz. Graag iets persoonlijks vertellen!

Veel vragen he! Tja we willen het beste voor de pup.

INFO:

Facebookgroep: Titeren met Vaccicheck

TITEREN / VACCICHECK

Wat is titeren?

Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond kan middels de

VacciCheck antilichamentest worden bepaald of er nog voldoende antilichamen

(antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. Hierdoor kun je dus zien of er wel of niet

gevaccineerd moet worden waardoor de hond niet hoeft te worden belast

door onnodige en/of overbodige vaccinaties. Op welke antilichamen wordt er getiterd?

Met VacciCheck worden de antilichamen gemeten bij de hond van de 3 vaccins welke

in de cocktail zitten, te weten:

Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV),

Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; ook tegen CAV-1),

Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2).

 

Pups

Wij gaan eerst titeren en dan pas vaccineren.
Het voordeel daarvan is dat een pup die op het goede moment wordt gevaccineerd

slechts 1 vaccinatie nodig heeft i.p.v. de gebruikelijke 3.

Een pup krijgt van de moeder in de eerste ca. 12 uur de antilichamen mee met de

biest. Deze antilichamen van de moeder worden ook wel maternale antilichamen

genoemd. Indien de moeder geen antilichamen heeft, kan ze deze dus niet

doorgeven aan haar pups en zijn deze dus niet beschermd! Het is dus aan te raden

om voordat de dekking gaat plaatsvinden de teef te titeren en indien nodig te

vaccineren.

Hoe lang de maternale antilichamen aanwezig zullen zijn is per pup/nest verschillend.

De ene pup is er met 6 weken al doorheen en dient dan gevaccineerd te worden

maar er zijn er ook die pas met 20 weken geen maternale antilichamen meer hebben

en dan pas gevaccineerd hoeven te worden. Wat het belangrijkste is om te weten is

dat zolang een pup nog over de maternale antilichamen beschikt de kans zeer groot

is dat een vaccinatie niet aan zal slaan. Dat is ook één van de redenen dat pups in

Nederland en België 3x keer een puppy vaccinatie krijgen. Dit in de hoop dat er

eentje aan zal slaan. Door te titeren is inmiddels al vast komen te staan dat er

ontzettend veel jonge honden het hele eerste jaar (deels) onbeschermd rondlopen.

Nu komen infectieuze Hepatitis en Distemper vrijwel niet meer voor maar Parvo

daarentegen wel en het is dan ook van groot belang dat je je hond daartegen

beschermt. Daarom wordt Parvo ook als uitgangspunt genomen voor het juiste

tijdstip van vaccineren.

6-7 weken

Op deze leeftijd kan de eerste titerbepaling al gedaan worden. Aan de hand van de

uitslag wordt er bepaald wat de volgende stap wordt. Stel dat de pups nu al niet

meer over de maternale antilichamen beschikken dan kunnen ze nu dus de DHPcocktail

krijgen. Dan is het advies om een maand later nogmaals te titeren om te

kijken of de vaccinatie goed is aangeslagen zodat de pup goed beschermd is en dan

zijn verdere pupvaccinaties dus niet meer nodig.

Zijn de pups nog wel voorzien van de maternale antilichamen dan wordt aan de hand

van de uitslag bepaald wanneer er de volgende keer getiterd of gevaccineerd kan

worden.

Een nest titeren dient altijd in goed overleg met de toekomstige eigenaren te

geschieden en is intensiever dan alleen een inenting halen. Daar staat tegenover dat

de jonge pup niet onnodig belast wordt met entingen en de extra kosten in het begin

zich daarna makkelijk laten terug verdienen omdat de hond de eerstkomende jaren

niet meer ingeënt hoeft te worden.

In plaats van klakkeloos de DHP-cocktail te geven kun je de hond dus eerst laten

 

titeren om te kijken of de hond wel gevaccineerd moet worden. Zolang de hond over

antilichamen beschikt heeft vaccineren namelijk helemaal geen zin. Het is niet zo dat

de hond dan meer antilichamen zou krijgen want de vaccinatie zal dan niet aanslaan

en kan zelfs antilichamen wegvangen. De vaccinatie heeft dus helemaal geen nut

maar ondertussen krijgt de hond wel een onnodige dosis vaccins ingespoten.

Er zijn dierenartsen die VacciCheck inzetten en dat jaarlijks willen herhalen. Omdat

het voor een ervaren dierenarts prima te interpreteren is hoe lang het dier nog door

antilichamen beschermd zal zijn, is dit een methode die u onnodig op kosten jaagt.

Het WSAVA die de richtlijnen uitzet met betrekking tot vaccinaties, heeft aangegeven

dat het bij een positieve titeruitslag niet gerechtvaardigd is om jaarlijks te titeren en

dat 3 jaar na de titerbepaling opnieuw kan worden gedaan. Dit wordt ook

ondersteund door de faculteit diergeneeskunde te Utrecht.

Hoe kom je er (hopelijk) achter of je te maken hebt met een arts die ervaring heeft

in het afnemen en aflezen van titerbepalingen?

Bel de betreffende arts/kliniek op en met de volgende vragen zult u een heel eind

komen.

1. Doet u ook de VacciCheck / titerbepaling bij honden?

2. Voor hoe lang geeft u maximaal een titerbepaling af?

Indien hier een algemeen antwoord als bijv. 1 jaar wordt gegeven dan heb je

dus hoogstwaarschijnlijk te maken met een arts die geen uitslag afleest maar

standaard een termijn stelt.

3. Wat zijn de kosten voor de VacciCheck?

4. Wat zijn de kosten wanneer er eventueel toch geënt dient te worden?

De kosten voor de VacciCheck zijn normaliter inclusief het consult en

bloedafname. Dat betekent dat, indien er toch geënt moet worden, de vaccinatie

veel goedkoper is dan ‘normaal’ want je consult is toch al betaald. Er zijn echter

ook praktijken bekend van artsen die dan het volle tarief berekenen en dus

nogmaals het consult in rekening brengen. Vraag altijd of de afzonderlijke

inentingen ook apart gegeven kunnen worden want Parvo is een vaccin dat ook

los te verkrijgen is en indien er nog voldoende antilichamen voor infectieuze

hepatitis aanwezig zijn en niet voor Parvo en Distemper kan er een DP vaccinatie

worden gegeven. Hepatitis is niet los verkrijgbaar.

Wat indien er wel gevaccineerd moet worden?

Dan kan dat in principe meteen gebeuren. Een arts die meer naar het welzijn van de

hond kijkt i.p.v. naar de inhoud van zijn/haar portemonnee zal altijd kijken welke

inenting het meest in aanmerking komt en de minste ‘schade’ aanbrengt i.p.v. direct

de grote cocktail erin te zetten. Uiteraard kan het ook zo zijn dat dat wel nodig is dus

het is niet per definitie slecht. Onderbouwing over het waarom maakt dingen vaak al

veel duidelijker. Overigens is het grote onzin dat een cocktail altijd MET het

leptospirose vaccin gegeven dient te worden. Let wel: het is makkelijk voor een

dierenarts om dit met bijvoorbeeld het leptospirose vaccin te doen omdat dit vaccin

dan als oplosmiddel kan worden gebruikt voor de DHP. Een verantwoordelijke

dierenarts zal juist adviseren om nooit meerdere vaccinaties tegelijk te zetten omdat

dit een enorme aanslag is voor de hond. Dus deze zal de DHP met een apart

oplosmiddel (fysiologisch zout) zetten en adviseren om later terug te komen voor

eventueel een Leptospirose of Rabiës vaccinatie.

Overigens is het wel aan te raden om eerst zelf een weloverwogen besluit te nemen

of het vaccineren van Lepto wel nodig is. Het is geen onschuldige vaccinatie. Voor

meer informatie kunt u eens kijken in de groep “Vaccinatie Lepto 4 – onze

ervaringen.”

https://www.facebook.com/groups/1158067737585277/?ref=ts&fref=ts

 

Wanneer men (door onwetendheid) geen titerbepaling wil accepteren:

Het doel van een vaccinatie is om ervoor te zorgen dat een hond voldoende

bescherming heeft tegen bepaalde ziektes. Door een titerbepaling te doen kun je dus

zien of de hond voldoende beschermd is door antilichamen en dus geen gevaar voor

zichzelf en/of de omgeving zal zijn. De Raad van Beheer heeft de titerbepaling sinds

januari 2015 ook erkend en hetzelfde geldt voor de NVWA waardoor ook pensions in

de gelegenheid worden gesteld om titerbepalingen te accepteren. Er dus is geen

enkele reden om titerbepalingen niet te accepteren. Een vaccinatie hoeft ook niet

altijd aan te slaan en garandeert geen immuniteit dus door te titeren weet je

tenminste of en in welke mate je hond beschermd is. De overkoepelende

vakorganisatie DIBEVO heeft de bij hen aangesloten leden (o.a. pensions) ook

geadviseerd om titerbepalingen te accepteren.

Vaak is het echter onwetendheid dus geef ons een seintje wanneer je ergens

tegenaan loopt en wij zullen kijken of we je daarbij kunnen helpen.

Hoe lees je de titerstrip af?

Houd de strip vast aan het brede gedeelte met de stippen naar beneden. Zo dient de

titer afgelezen te worden. Wanneer je het stripje omdraait krijg je hele andere

uitslagen .

Aan het brede gedeelte kun je het stripje vasthouden. Daarop zie je bij sommige

strips ook de volgorde staan als een geheugensteuntje.

1. Bovenste stip = de referentiestip. Deze heeft als indicatie de uitslag S3. Dat

betekent dus absoluut niet dat wanneer een stip lichter is er dan onvoldoende

immuniteit is. Want ook S1 en S2 is nog steeds positief en beschikt de hond nog over

antistoffen. Positief is immers positief!

2e stip is infectieuze Hepatitis

3e stip is Parvo (de belangrijkste!)

4e en onderste stip is Distemper.

Zolang er nog antilichamen aanwezig zijn is de kans heel groot dat een vaccinatie niet

aan zal slaan. Daarom wordt als uitgangspunt vooral gekeken naar de waarde van de

Parvo. Parvo komt immers nog steeds voor, Distemper minder en infectieuze

Hepatitis heel zeldzaam. Het is dus vooral belangrijk dat de hond wel beschermd is

tegen Parvo dus wanneer die op 0 of 1 staat is vaccineren aan te bevelen.

De tests werken met kleuren in grijsgradaties. Hoe donkerder het rondje kleurt, hoe

meer antilichamen de hond heeft. Dus bij heel licht grijs heeft de hond minder

antistoffen dan wanneer het rondje tegen het zwarte aanloopt. Maar heel belangrijk

is dat ze antilichamen hebben of niet. Dus positief is positief en bij een positieve titer

hoeft er niet gevaccineerd te worden! Nu lijkt dit heel simpel maar het donkere

kleurtje op de ene strip kan een heel andere waarde hebben dan hetzelfde lijkende

donkere kleurtje op een andere strip. Vergelijken is dus niet van toepassing want is

appels met peren. Het uitgangspunt is de controlestip en die kan van kleur

verschillen.

Daarom is het belangrijk dat een arts bekend is met hoe zo’n strip moet worden

afgelezen en dat krijgt men vooral door kennis en ervaring. Bij de test zit ook een

kleurenstrip waarnaast de het stripje van de titerbepaling kan worden gelegd

waardoor de waardes eenvoudig af te lezen zijn. Tegenwoordig wordt hier zelfs

speciaal ontwikkelde software voor gebruikt. Zorg er altijd voor dat je het stripje

meekrijgt en de waardes in het paspoort staan vermeld, voorzien van een einddatum,

handtekening en stempel van de dierenarts. Dan alleen is het geldig.

De interpretatie

Het interpreteren van de VacciCheck is vooral iets wat door kennis en ervaring

vergaard kan worden. Uitslagen van pups dienen heel anders geïnterpreteerd te

 worden dan van volwassen honden. Allereerst natuurlijk de uitslag van de VacciCheck

maar daarnaast zijn er meer factoren die een rol kunnen spelen zoals de leeftijd en

de vaccinaties welke reeds gegeven zijn. Wanneer de uitslagen op 1 strip sterk

verschillen dan kunnen zulke zaken nog een belangrijkere rol spelen. Daarom kunnen

interpretaties onderling ook wel eens verschillen maar wanneer je de dierenarts

vraagt waarom hij/zij tot deze interpretatie is gekomen dan krijg je daar meer

duidelijkheid en inzicht over. Mocht je toch twijfels hebben over een interpretatie

dan kun je altijd overleggen om de uitslag ook te laten beoordelen aan een andere

dierenarts alvorens eventueel gelijk te vaccineren. Want tevergeefs vaccineren zou

natuurlijk zonde zijn en doet het nut van het titeren teniet.

 

 

Op de website van de leverancier van de VacciCheck (https://www.nmlhealth.com/

VacciCheck) staat een opsomming van artsen/klinieken die de VacciCheck bij NML

health afnemen.

Let op: hier staan alleen de adressen die rechtstreeks bij NML health VacciCheck

afnemen. VacciCheck is echter ook via diverse veterinaire groothandels te verkrijgen

en dan worden ze dus niet automatisch op deze lijst vermeld. Van de adressen die op

deze lijst staan betekent dus niet dat ze ook regelmatig titeren en/of volgens de

laatste richtlijnen werken. Je zou ook kunnen kijken of je een aantal honden bij elkaar

kunt krijgen en dan een dierenarts vragen om op locatie te laten komen.

Noot:

Dit document is puur opgesteld ter informatie waar op eigen verantwoording en

risico gebruik van gemaakt kan worden. Daarom kan er nooit iemand aansprakelijk

gesteld worden op de inhoud hiervan.

HV/10.05.2017

 

Tekst facebook site TITEREN / VACCICHECK

 

afscheid van moeder en dochterMoeder neemt afscheid van de pups...leonie met pups 007 640x480

 

 

 

  

 


 

 

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk